Bilfinger Industrial Services Finland Oy on monialainen insinöörialan palveluyhtiö, jonka toimintaan kuuluu teollisuuden kunnossapito, logistiikkakiinteistöjen korjaus ja ylläpito sekä projektiliiketoiminta eri teollisuuden aloille. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 43 miljoonaa euroa ja se työllistää Suomessa noin 300 työntekijää. Yritys kuuluu kansainvälisesti merkittävään Bilfinger SE-konserniin.

Vuonna 2015 Bilfinger aloitti SAP-järjestelmän uusimisen Skandinavian tytäryhtiöihin SAP-rollout projektin muodossa. Projektissa otettiin käyttöön uusi Bilfinger-konsernin mukainen SAP-installaatio ja sen mukana uusia toiminnallisuuksia. Projekti johdettiin kansainvälisesti konsernin toimesta. BPS oli mukana projektissa tuomassa paikallista näkemystä ja tukemassa loppukäyttäjiä käyttöönotossa.

Paikallisten asiantuntijoiden käyttö kansainvälisessä projektissa helpotti projektin läpivientiä merkittävästi. Asioiden läpikäynti oli yksinkertaista suomenkielisten asiantuntijoiden kanssa ja esiin nousseet kysymykset saatiin selvitettyä helposti ilman kielimuuria. Paikallisella osaamisella otettiin huomioon Suomen järjestelmän tarpeet ja erityspiirteet, jotka eivät olisi korostuneet kansainvälisen tason projektisuunnitelmassa ja toteutuksessa.

Projektin läpivienti oli tehokasta ja aikaa säästettiin merkittävästi, kun BPS:n asiantuntijat olivat mukana auttamassa Bilfingerin henkilökuntaa paikan päällä. Yhteistyö BPS:n kanssa sujui joustavasti ja ongelmanratkaisu oli nopeaa. Asiantuntijoiden laaja asiantuntemus SAP-järjestelmästä mahdollisti haasteiden havaitsemisen jo testausvaiheessa ja niiden ratkaisun ennakoivasti ennen käyttöönottoa.

Bilfinger näkee BPS:n vahvuuksiksi vankan kokemuspohjan SAP-järjestelmästä ja asiantuntevat konsultit. Bilfinger Industrial Services Finland Oy suosittelee paikallisen asiantuntemuksen käyttöä kansainvälisten SAP rollout projektien sujuvan läpiviennin tukena.

“BPS:n osaamisen hyödyntäminen kansainvälisessä SAP-rollout projektissamme varmisti Bilfinger Industrial Services Finlandin projektin sujuvan läpiviennin”, Arttu Juosila, Controller, Bilfinger Industrial Services Finland Oy