GDPR vaikuttaa kaikkiin yrityksiin - oletko valmis?
Slider

GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee integroitumaan osaksi yritysten jatkuvasti kehittyviä prosesseja. GDPR systematisoi myönteistä tietoturvatekemistä ja levittää automattisesti tietosuojan osaksi yrityskulttuuria. GDPR:ää ei tule tarkastella pelkästään vaatimusten mukaisuuteen liittyvänä asiana, vaan mahdollisuutena parantaa palveluiden toimintavarmuutta, lisätä asiakkaiden luottamusta, parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa toimintaa . Lue alta tarkemmin, miten me olemme toteuttaneet valmistautumisen ja miten voimme auttaa myös teidän organisaatiotanne.

Aikaa on enää vähän, joten nyt on viimeiset hetket aloittaa ja viimeistellä GDPR:ään liittyvät toimenpiteet. Yrityksen laiminlyödessä tietoturva-asetuksen asettamia vaatimuksia se voidaan tuomita sakkoihin. Mahdolliset sanktiot voivat olla jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 % liikevaihdosta.

Me tarjoamme yksilöityä konsultointia ja koulusta, joiden avulla ymmärrät mitä osa-alueita GDPR:ään kuuluu ja mitä toimia vaaditaan käytännössä tietosuojavaatimuksen täyttämiseen. Tarjoamme apua esimerkiksi jo aloitetun GDPR-selvityksen tueksi ja loppuun saattamiseksi tai vasta aloitettavaan selvitystyöhön.

SliderValitse juuri yrityksellene sopiva GDPR -tuki: koulutus, validointi tai ensiaskel kohti GDPR:ää

previous arrow
next arrow
SliderTarvitsetko tukea GDPR-valmistautumisessa? Ota yhteyttä liiketoimintajohtajaamme Piia Hoffsteniin

Piia Hoffsten

Piia Hoffsten

LIIKETOIMINTAJOHTAJA

Sähkoposti: piia.hoffsten[at]bps.fi

Puhelin: +358 40 587 7303
Tietosuoja BPS:llä


Hyvin toteutettu tietosuoja on vastuullisuutta. Meillä BPS:llä GDPR:ään valmistautuminen on toteutettu yhteistyössä omien asiantuntijoidemme kanssa. Me otamme yksityisyydensuojan sekä tietoturvan vakavasti, jonka takia halusimme luoda laadukkaat sekä toimivat prosessit tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi.

Jotta varmistimme onnistumisemme tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuuksien osalta, aloitimme GDPR:ään valmistautumisen kokonaisvaltaisella henkilötietojen nykytilakartoituksella. Sen tuloksena saimme aikaan tietotilinpäätöksen, joka antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn nykytilasta, tuloksenaan tietosuojan osoitusvelvollisuuden toteutuminen.

Säännöllinen koulutus ja tietämyksen lisääminen ovat avainasemassa organisaatiossamme tietoturvan sekä tietosuoja-asetuksen osalta. Olemme kouluttaneet henkilökuntamme GDPR -asetuksen osalta, jotta jokainen meistä osaa henkilötietojen oikeanlaisen käsittelytavan.

Asiantuntijamme ovat myös koonneet GDPR:stä tarjoamamme kokonaisuuden, jonka avulla voimme auttaa myös teidän organisaatiotanne olemaan valmiita GDPR:n astuessa täysimääräisenä voimaan.


Tutustu GDPR-blogikirjoituksiimme

"Toteutuessaan GDPR on äärimmäisen tiukka tietosuojalaki. Sen yleisenä tavoitteena on turvata kuluttajien tiedot ja turvata tietosuojaoikeudet. Samalla se pakottaa organisaatiot miettimään, mitä tietoa kerätään ja miten tietoja käytetään. Säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat sakot voivat vaihdella, mutta ne voivat olla jopa 4 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta. Auts!"
Blogi: GDPR-kevät koittaa – oletko valmis?
"Tietoja kerättäessä kerääminen tulee tehdä lainmukaisella perusteella tiettyä tarkoitusta varten. Tietoja ei siis saa kerätä sen takia, että ne saattaisivat olla hyödyllisiä tulevaisuudessa, vaan niiden keräämiselle tulee aina olla jokin lainmukainen peruste."
Blogi: mihin perustuen henkilötietoja saa kerätä?
“Organisaatiolla on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 72 tunnin kuluessa siitä, kun tietoturvaloukkaus tulee ilmi tai on perusteltu syy epäillä mahdollista tietoturvaloukkausta. Mikäli tietovuodosta todennäköisesti aiheutuu korkea rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuva riski, tulee myös heitä informoida ja ohjeistaa vahinkojen minimoimiseksi.
previous arrow
next arrow
SliderTarvitsetko tukea GDPR-valmistautumisessa? Ota yhteyttä liiketoimintajohtajaamme Piia Hoffsteniin

Piia Hoffsten

Piia Hoffsten

LIIKETOIMINTAJOHTAJA

Sähkoposti: piia.hoffsten[at]bps.fi

Puhelin: +358 40 587 7303BPS Consulting Finland Oy

Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo, Finland
+358 9 5761 6100
info@bps.fi
VAT: FI14450547
OVT: 003714450547

BPS Consulting Hungary Kft

Sivun käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden (cookies) käytön. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

BPS uses cookies to store information about your visit to improve our site and deliver a better service. We may collect information about your computer, including for example, your IP address, operating system and browser type. This is statistical data about our users' browsing actions and patterns and does not identify any individual.

BPS uses services from Google Analytics to record page views, navigation paths and other details of your visit so that we may improve the way our website operates. You can opt-out of being tracked by Google Analytics by installing the browser plugin available from: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

You can find more information about Google Analytics data privacy and security via the following link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Close