Otso Tolonen
SAP-asiantuntija

 

“Edellisessä käyttökokemus-blogissamme Käyttökokemuksen ABC kollegani Juliana avasi, että myös SAP-maailmassa käyttökokemus on ensisijaista ja noussut yhä suurempaan rooliin viime vuosina. Enää ei keskitytä vaan täydellisesti toimiviin taustajärjestelmiin vaan tunnistetaan, että sulava ja intuitiivinen front-end lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta.

Myös SAP-järjestelmiltä voidaan nyt odottaa vaistonvaraista ja intuitiivista kokemusta, jolloin järjestelmää käytetään havainnoiden ja tiedostaen kuten mitä tahansa hyvin suunniteltua älylaitteen applikaatiota. Tässä blogikirjoituksessa menenkin hieman syvemmälle, miten luodaan onnistunut SAP-käyttökokemus mobiilissa maailmassa, jossa työntekijät yhä harvemmin tekevät töitä tietokoneella pöydän ääressä.

SAPin käyttäjäkokemus nojautuu vahvasti Fiori-käyttökokemusratkaisuihin. Fiorin tarjoamat käyttöliittymäelementit tarjoavat joustavan kokemuksen ja mahdollistavat työnteon niin pöytäkoneilla kuin myös esimerkiksi tabletilla tai älypuhelimella. Tämä on tärkeää, sillä harva työ on enää paikkaan sidottu.

Varaston työntekijä kattaa päivän aikana monet kilometrit varastossa, joten on tärkeää, että hänellä on helppo, mobiili ja reaaliaikainen ratkaisu tietojen syöttämiseen ja ylläpitoon. Matkustavat tietotyöläiset saattavat pitää turhauttavana, että yksinkertaiset hakemukset tai hyväksymistoimenpiteet onnistuvat vain läppäriltä. Mitä jos tähän olisi helppokäyttöinen mobiilisovellus?

Tässä 5+1 pointtia, joilla pääset sisälle Fiori-käyttökokemuksen luomiseen:

Käyttäjäpolku ja -tarinat


Suunniteltiinpa sitten toiminnanohjausratkaisua tai vaikkapa sovellusta reseptien jakamiseen, jokainen käyttökokemussuunnittelu alkaa ymmärtämällä, mitä varten sovellusta käytetään ja miten käyttäjät kokevat sen. Toisin sanoen, käyttöliittymäsuunnittelija ≠ käyttäjä.

Tässä tutkimusvaiheessa voidaan analysoida käyttäjien tapoja tehdä töitä ja luoda eri käyttäjäprofiileja, jotka auttavat sovellusten suunnittelussa. Lisäksi on myös mahdollista verrata omia ideoita vastaaviin Fiori-sovelluksiin, jotka on jo aiemmin luotu tai jotka ovat julkisesti saatavilla. Esimerkiksi SAP tarjoaa prototyyppityökalussaan esimerkkiaihioita, joiden päälle uusia sovelluksia ja käyttöliittymiä voidaan rakentaa.

Äärimmäisen tärkeää on kuitenkin se, että käyttöliittymän suunnittelijoilla on selkeä ymmärrys kohdeorganisaation tavotteista, liiketoiminnasta ja prosesseista.

 

Vain tarpeellinen

Jos olet käyttänyt SAP GUI:ta käyttöliittymänä, olet ehkä huomannut, että tämä käyttöliittymä sisältää paljon erilaisia kenttiä, joita käytetään harvoin. Tämän takia osalla käyttäjistä niiden käyttötarkoitus on jäänyt epäselväksi. Suunnitteluvaiheessa tällaiset turhat kentät tai ikonit karsitaan Fiori-käyttöliittymästä pois. Sovellukseen tuodaan vain olennaiset asiat, joiden tarjoaman informaation käyttäjä pystyy sisäistämään. Näin käyttäjä ymmärtää heti, miten kyseiset kentät tulee täyttää.

Myös tietojen syöttöä kannattaa automatisoida mahdollisimman pitkälle ja tuoda tietoa käyttöliittymään muun muassa eri liittymien kautta. Fiori-sovellukset voidaan rakentaa olemassa olevan SAP-taustajärjestelmän päälle tietyillä teknisillä edellytyksillä, mutta SAP-käyttöliittymän ”fiorittaminen” tarjoaa myös oivan tilaisuuden päivittää taustajärjestelmän ja miettiä organisaation prosesseja ja liiketoimintatarpeita kokonaisvaltaisesti.

 

Näkymä Fiorin mobiili-launchpadiin, josta käyttäjä voi saada paljon tietoa yhdellä vilkaisulla ja siirtyä helposti eri sovelluksiin.

 

Fiori-rakenteiden suunnittelu

Fiori-käyttäjäkokemus on suunniteltu olemaan mahdollisimman skaalautuva. Tällöin käyttöliittymä muokkautuu ruudun koon mukaan ja pysyy hyvin käytettävänä niin tietokoneen kuin kännykänkin ruudulla. Skaalautuvuus tulee ottaa huomioon alusta alkaen ja esimerkiksi sijoittaa nappulat niin, että ne ovat hyvin sormien ulottuvilla kosketusnäytöillä. Myös navigaatio- ja siirtymistoiminnot pitää suunnitella kosketusnäyttöprioriteetilla.

Kun ymmärretään sovellusten käyttötarkoitus sekä -tapa, voidaan suunnitteluvaiheessa valita erilaisia Fiori-pohjia, joille rakennetaan tuleva käyttöliittymä.  Pohjana voi toimia esim. tyhjä kanvas, jolle erilaiset elementit kuten syöttökentät, kalenterit tai taulukot rakennetaan niin, että ne näyttävät hyviltä myös mobiilissa.

Suunnittelussa voidaan myös käyttää SAPin suosittelemia rakenteita. Nämä ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun työntekijän työpöydällä on monta eri tehtävää, jotka kaikki vaativat yksinkertaisia toimenpiteitä. Nämä rakenteet on suunniteltu siten, että tietyt elementit sijaitsevat tietyissä kohdissa pohjan suunniteltuun käyttöskenaariota varten ja tuottavat näin parhaan kokemuksen. Kuvatun kaltaiset skenaariot nousevat esiin suunnitteluprosessissa siinä vaiheessa, kun käyttötapaukset ovat onnistuneesti kartoitettu.

 

Fiori-elementit: ajattele mobiilisti


Organisaatiot käyttävät SAP-järjestelmiä moniin eri tarkoituksiin monilla eri tavoilla. Osa järjestelmien käyttöliittymistä vaatii vain vähän tietosyöttöä ja on täten yksinkertaisempia.

Riippuen organisaation omista prosesseista joissain tapauksissa toiminnot edellyttävät käyttäjältä paljon erilaisen tiedon syöttöä järjestelmään.  Tällaisessa tilanteessa käyttöliittymä on monimutkaisempi, sillä siihen tarvitaan usea eri syöttöruutu tai mahdollisesti monta eri ruutua, joiden välillä pitää siirtyä.

Erityisesti mobiilimaailmassa tämä ei ole suotavaa. Siksi on tärkeää, että sovelluksen suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään mobiiliystävällisiä elementtejä, joilla voidaan rakentaa käyttökokemuksesta intuitiivinen ja helposti lähestyttävä. Esimerkiksi eri kaavakkeiden täyttöä voidaan helpottaa niin, että vain tietyt kaavakkeen osat ovat aktiivisia ja näkyvät ruudulla. Näin loput kaavakkeen kentät ovat piilotettu ja ne suurenevat esiin vasta kun edellinen osio on suljettu.

Skaalautuvaa käyttöliittymää ei tule lähestyä ainoastaan pienempänä versiona tietokoneen ruudusta. Elementit pitääkin valita niin, että ne ovat toimivat yhtä hyvin kosketusnäytöllä kuin hiirellä klikattaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä rekisteröi käyttäjän kosketukset sujuvasti. Käytännön vinkkinä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia slidereita, joilla käyttäjä voi vaihtaa vaikkapa tiloja tai asettaa toiminnolle selkeän nappulan sen sijaan, että sille on vain linkki, jota voisi helposti hiirellä klikata.

 

Mobiiliystävällisessä käyttöliittymässä tulee yksinkertaisemmatkin ratkaisut miettiä tarkasti. Esimerkiksi linkit, jotka olisivat helposti hiirellä klikattavissa, kannattaa miettiä uudestaan kosketusnäyttöä varten suuremmiksi elementeiksi, kuten painikkeiksi.

 

Testaa, iteroi, testaa…


Fiori-käyttökokemuksen suunnittelijan paras työkalu on palaute loppukäyttäjiltä. Mikään ei ole turhauttavampaa, kuin esitellä valmis käyttöliittymä, jota kukaan ei tilannut.

Sekä suunnittelijan kuin myös kohderyhmän täytyy ymmärtää, että käyttökokemuksen suunnittelu on prosessi, jossa ei ajatella vain liiketoiminnan logiikkaa, vaan parhaimmillaan tunnistetaan ja havainnoidaan ihmisen tunteita ja ajatuksia.

Tämä vaatii aina aikaa ja iterointia. Tätä varten esimerkiksi me BPS:llä suunnittelemme käyttöliittymiä hyvin inkrementaalisesti. Järjestämmekin asiakkaidemme tiiviisti suunnittelutapaamisia, joissa käymme läpi havaintoja, tarpeita ja mahdollisia uusia ominaisuuksia ja elementtejä.

 

+ Fiori on paljon enemmän


Mobiliikäyttöliittymäkehitystä ja yleisesti SAP Fiori-käyttökokemusta ei kannata lähestyä omasta siilosta, jossa mietitään, miten saadaan nykyiset ruudut kaunimpaan pakettiin ja usealle laitteelle.

Vaikka näistä seikoista on myös hyötyä, suosittelen miettimään astetta luovemmin. Mitä tietoa haluaisin mahdollisimman nopeasti visualisoituna eteeni? Miten voin jakaa reaaliaikaista tilannetietoa koko tiimini kesken? Kuinka voin käyttökokemuksen puolella jo valmistautua megatrendeihin kuten esineiden internettiin. 

Dataa tulvii järjestelmiimme. Fiorin avulla sitä saa havainnollistettua selkeästi, muun muassa luomalla roolipohjaisia tiilejä, jotka näkyvät aloitusnäkymässä ja antavat käyttäjälle nopeasti tietoa. Raporttien ajantasainen laatiminen ja niiden visualisointi mahdollistavat suuren tietomäärän nopean sisäistämisen ja auttavat päätöksenteossa.

Käyttökokemus ei siis ole pelkästään miltä asiat näyttävät – se on voimakas työkalu liiketoiminnassa.”

 

Avainsanat: #käyttökokemus #UX #käyttäjälähtöisyys #Fiori #mobiilisovellus

 

Kerromme mielellämme lisää, miten teidän organisaationne voi hyötyä käyttökokemuksen kehittämisestä. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaamisaika.
Yhteystiedot:
Piia Hoffsten
Chief Operating Officer
piia.hoffsten (a) bps.fi
+358 40 5877 303